Otomatik kayar kapı ayarlarını yükseltmek, menüde gezinmek ve ayarları kayıt etmek için kullanılır.
KONUM ANAHTARI EKRANINDA, KAPININ HANGİ KONUMDA ÇALIŞTIĞI VE VARSA HATA MESAJI TÜRKÇE YAZILI OLARAK GÖRÜLÜR
MENÜ TUŞUNUN KULLANILMASI
tuşuna basıldığında ilk önce ŞİFRE ekranı gelir. kullanılarak rakam girildikten sonra ile bir imleç sağa kaydırılarak ikinci rakam girilir, bu işlem tekrarlanarak şifre girilmiş olur.
Ayar ekranında ne işlem yapılacaksa, tuşuna basılarak girilir.
3- RS485 ADRESS: PC kontrolü istenilen yerlerde kapıyı sisteme dahil etmek için kapı numarası verilir.
Açma hız ayarları tuşuna
tuşuna basılır ve tuşu ile kayıt yaptıktan sonra ayarlardan çıkılır.
2- AÇMA YAVAŞLAMA MESAFESİ
Açma yavaşlama mesafesi
tuşuna basılarak seçilir, istenilen ayar.
kullanılarak istenilen hız ayarlanır.
tuşuna basılır ve
tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
3-AÇMA YAVAŞLAMA HIZI
Açma yavaşlama hızı ,
tuşuna basılarak seçilir, istenilen ayar.
tuşlar kullanılarak ayarlanır
tuşuna basılır ve
tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
4-KAPANMA HIZ AYARI
Kapanma hız ayarı,
tuşuna basılarak seçilir, istenilen hız.
tuşlar kullanılarak seçilir.
tuşuna basılır ve
tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
5-KAPANMA YAVAŞLAMA MESAFESİ
Kapanma yavaşlama mesafesi ayarlama
tuşuna basılarak seçilir, istenilen mesafe
tuşlar kullanılarak seçilir.
tuşuna basılır ve
tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
6-KAPANMA YAVAŞLAMA HIZI
Kapanma yavaşlama hızı
tuşuna basılarak seçilir, istenilen hız
tuşlar kullanılarak seçilir.
tuşuna basılır ve
tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
7-KAPANMA ZAMANI
Kapanma süresini ayarlama
tuşuna basılarak seçilir. İstenilen otomatik kapanma süresi,
tuşlar kullanılarak seçilir.
tuşuna basılır ve
tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
8-KISMİ AÇMA (KIŞ MODU AÇMA MESAFESİ)
Kış modunu kullanıldığında kapının açılma mesafesi
Tuşuna basılarak seçilir. İstenilen otomatik mesafe
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşuyla kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
9-MOTOR YÖN AYARI
Motor yönü hatalı bağlandığı ya da kapının açılma yönü değiştirilmek istendiğinde
Tuşuna basılarak seçilir.
istenilen yön (0 ya da 1) olarak
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: Motor yönü yanlış ise, en sağlıklısı motor uçları değiştirilerek yönünün değiştirilmesidir.
10-STOPER MESAFE
Kapının, öğrendiği stopere, baskı yapmadan durmasını sağlar. (kaç saykıl önce duracağı belirlenir.
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen mesafe
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
11 – ÖĞRENME HIZI
Kapının İlk Çalıştığında , reset atıldığında yada enerji kesildiğindeki ilk başlama hızı ayarıdır
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen hız
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
12 – EMNİYET FOTOSELİ
Emniyet Fotoselinin çalışmadığı yada Bozulduğu durumlarda Karta müdahale yapmadan emniyet fotoseli aktif yada pafis hale getirilip kapının çalışması sağlanır ( 0 Pasif – 1 Aktif )
Tuşuna basılarak seçilir İstenilen konum
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır
13 – ELEKTROMEKANİK KİLİT
Elektromekanik kilit Kullanılan kapılarda Kilidin istenildiği zaman aktif olmasını sağlar. ( 0 Pasif – 1 Aktif )
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen konum
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Kilit aktifken, kapı her kapandığında kilitlenir, pasifken, sadece kilit konumunda kilitlenir. - Kilit aktif konumdayken, kapı, kilit açma zamanını bekleyeceği için 1sn gecikme ile açılır. - Kapıya kilit bağlanırken akü uçları birbirine seri bağlanmalı ve karta giriş yapılırken de +,- uçlarına dikkat edilmelidir.
14 – TEST MODU
Kapıyı test modunda hiçbir mudahale yapmadan istenilen zaman aralığında çalıştırır.
Tuşuna basılarak seçilir. İstenilen süre
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Test modundayken ana ekranda kapının kaç defa çalıştığı da görüntülenir.
15 – AKIM SET DEĞERİ
Kapıda kullanılan motora göre uyum sağlaması için motorun çektiği akıma göre ayar yapılır.
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen konum
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
16 – KİLİT BASKI AYARI
Kapı kapalı durumda iken uygulayacağı baskıyı ayarlar istenirse kapı rahat bir şekilde açılır yada motordan baskı ile kapı elle acılamayacak halde kullanılır.
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen ayar
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Şartnamelerde, kilit baskı ayarı 4-20 kg arası ayarlanabilir olması şartı geçtiğinden maximum 20kg baskı ayarına çıkabiliyoruz. Daha fazlası istenildiği takdirde, bayimizin imzalı yazısı karşılığında, üst baskı seviyelerine yazılım desteği ile çıkılabilmektedir.
17 – HATA ADETİ
Kapının açma yada kapanma yönünde kaç defa aynı engelle karşılasırsa kendini korumaya alacagı engel sayısı seçilir seçilen engel kadar kapı hata yaparsa kart kendini korumaya alır. Karşılaşılan engellerler konum anahtarında yazılı olarak çıkar
Tuşuna basılarak yada reset atılarak kapı kendini düzeltir kullanıcı ayarlarına geri döner.
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen hata adeti
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
18 – AIR LOCK
Kapının diğer kapılarla haberleşmesi istendiğinde kullanılan bir özelliktir.
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen ayar
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
19 – HAVA PERDESİ
AÇIKLAMA: - Kartın üzerinde bulunan airlock çıkışları ile iki kapının birbiri ile haberleşmesi sağlanarak, konum anahtarından her iki kapının da airlock parametresini 1 [aktif] yapılması gerekir.
Kapı hava perdesi ile kullanılacak ise hava perdesinin çalışması sağlanır.
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen ayar
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Mevcut hava perdesinin kuru kontağından alınan tetik uçları, kartın üzerindeki hava perdesi klemensine bağlanır. Kapı açıldığı zaman hava perdesi otomatik çalışsın istenirse, parametre 1 [aktif], hava perdesi bağımsız çalışsın istenirse, parametre 0 [pasif] yapılmalıdır
20- EMERGENCY KİLİT
Kapı acil durum kapısı olarak kullanılacak ise,
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen ayar
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Kapının Acil Durum anında ne yapması gerektiğini belirler. Kartın üzerinde bulunan Emergency çıkışlarına, yangın alarmından gelen kuru tetik uçları bağlanır. Acil durumlarda kapı açık kalması gerekiyorsa 1 (aktif), kapalı kalması gerekiyorsa 0 (pasif) yapılması gerekir.
21- AKÜ AÇILIM
Kapının akü ile kaç defa çalışması gerektiğini belirler.
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen sayı
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Elektrik kesildiğinde, kapıda akü bağlı ise çalışmaya devam eder. Kapının ebatlarına ve üzerinde bağlı olan elektromekanik kilit vs gibi değişkenlere bağlı olarak 150-400 arası açılım yapar. - Kapı, elektrik kesildiğinde ayarlar tasarruf moduna geçer. Elektrik geldiğinde normal ayarlarına otomatik olarak döner. - İşlemci kartın 30 VDC ile çalışması sebebiyle aküler tam şarj olur, böylelikle akülerden tam verim alırız ve kullanım ömrünü uzatmış oluruz
22-AKÜ BİTİŞ DURUMU
Kapının akü bittiğinde açık mı 1(açık), kapalı mı 0 (kapalı) olması gerektiğini belirler.
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen sayı
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Akü bitiş durumu aktif olduğunda (1) elektrik kesildiğinde kapı açık konumda bekler - Akü bitiş durumu pasif olduğunda (0) elektrik kesildiğinde kapı kapalı konumda bekler.
23- MANUEL KONUM
Kapıya 3 kademeli analog konum anahtarı bağlanacak ise,
Tuşuna Basılarak seçilir.
Tuşu ile 1 konumuna gelinir.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Kapı kumanda ile çalıştırılacak ise RF Kumanda parametresi 0(pasif) durumunda olmalıdır. İşlemci kartın üzerindeki alıcı girşine, modül takıp kumandayı tanıtmak yeterlidir. - Şifre paneli, parmakizi okuyucu, kart okuyucu gibi cihazlar, işlemci kartın ACCESS girişine bağlanarak RF Kumanda parametresini 1 (aktif) konuma getirmek gerekir.
24-BABK- MODE
Kapı bas aç bas kapa özellikli olarak kullanılacak ise,
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen ayar
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Bu özellik aktif (1) olduğunda kapı otomatik kapanma özelliğini devre dışı bırakır. Tetik aldığında açar ve ya kapatır, aksi konuma geçmek için tekrar tetik alması gerekir. - Temassız buton (el sensörü) şifreli kart okuyucu vs.. kullanılarak temassız WC kapısı olarak kullanılabilir.
1-AÇMA HIZ AYARI
Fotoselli Kayar Kapı Konum Anahtarı Kullanım Klavuzu Pro Serisi
Otomatik kayar kapı ayarlarını düşürmek, menüde gezinmek için kullanılır.
Otomatikkayar kapı ayar menüsüne girmek için kullanılır. Menü içinde kaydırma tuşu olarak kullanılır. Uzun basıldığında kapıya aç komutu gönderir.
Menüden çıkmak için kullanılır. Uzun basıldığında kapıya reset atıp en son ayarlarına dönmesini sağlar.
Kayar kapı otomatik konumda çalışır. Uzun basıldığında tuşları kilitler.
Kayar kapı manuel konumda çalışır.
Bir kez basıldığında iç radarı, iki kez basıldığında dış radarı iptal eder.
Otomatik kayar kapı kış konumunda çalışır. Ayarlanan mesafe kadar açılım yapar.
Kayar kapı yaz konumunda çalışarak sürekli açık kalır.
Otomatik kapıyı kilitli konuma getirir.
tuşuna basılarak seçilir, istenilen hız
kullanılarak istenilen hız ayarlanır.
tuşuna basılır ve
Tuşuna basılır ve
1- MOTOR MENÜ ( KAPI AYARLARININ YAPILMASI) Motor Menü Tuşuna basılarak seçilir. (Kapı Ayarları, kapı çalışır halde iken yapabiliriz. Kayıt yaptıktan sonra kapı otomatik olarak yeni ayarlarına geçer.)
1-MOTOR MENÜ: Kapının Bütün ayarları burdan yapılır. 1- BAKIM: Kapının çalışma süresi, Seri numarası, Fabrika ayarlarına dönmesi gibi ayarlar takip edilir.
2- DİL SEÇİMİ: MENÜYÜ Türkçe ya da İngilizce olarak kullanmayı sağlar
Fotoselli Kayar Kapı Konum Anahtarı Kullanım Klavuzu Pro Serisi
Otomatik kayar kapı ayarlarını yükseltmek, menüde gezinmek ve ayarları kayıt etmek için kullanılır.
Otomatik kayar kapı ayarlarını düşürmek, menüde gezinmek için kullanılır.
Otomatikkayar kapı ayar menüsüne girmek için kullanılır. Menü içinde kaydırma tuşu olarak kullanılır. Uzun basıldığında kapıya aç komutu gönderir.
Menüden çıkmak için kullanılır. Uzun basıldığında kapıya reset atıp en son ayarlarına dönmesini sağlar.
Kayar kapı otomatik konumda çalışır. Uzun basıldığında tuşları kilitler.
Kayar kapı manuel konumda çalışır.
Bir kez basıldığında iç radarı, iki kez basıldığında dış radarı iptal eder.
Otomatik kayar kapı kış konumunda çalışır. Ayarlanan mesafe kadar açılım yapar.
Kayar kapı yaz konumunda çalışarak sürekli açık kalır.
KONUM ANAHTARI EKRANINDA, KAPININ HANGİ KONUMDA ÇALIŞTIĞI VE VARSA HATA MESAJI TÜRKÇE YAZILI OLARAK GÖRÜLÜR
MENÜ TUŞUNUN KULLANILMASI
tuşuna basıldığında ilk önce ŞİFRE ekranı gelir. kullanılarak rakam girildikten sonra ile bir imleç sağa kaydırılarak ikinci rakam girilir, bu işlem tekrarlanarak şifre girilmiş olur.
Ayar ekranında ne işlem yapılacaksa, tuşuna basılarak girilir.
Açma hız ayarları tuşuna
tuşuna basılır ve tuşu ile kayıt yaptıktan sonra ayarlardan çıkılır.
2- AÇMA YAVAŞLAMA MESAFESİ
Açma yavaşlama mesafesi
tuşuna basılarak seçilir, istenilen ayar.
kullanılarak istenilen hız ayarlanır.
tuşuna basılır ve
tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
3-AÇMA YAVAŞLAMA HIZI
Açma yavaşlama hızı ,
tuşuna basılarak seçilir, istenilen ayar.
tuşlar kullanılarak ayarlanır
tuşuna basılır ve
tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
4-KAPANMA HIZ AYARI
Kapanma hız ayarı,
tuşuna basılarak seçilir, istenilen hız.
tuşlar kullanılarak seçilir.
tuşuna basılır ve
tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
5-KAPANMA YAVAŞLAMA MESAFESİ
Kapanma yavaşlama mesafesi ayarlama
tuşuna basılarak seçilir, istenilen mesafe
tuşlar kullanılarak seçilir.
tuşuna basılır ve
tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
6-KAPANMA YAVAŞLAMA HIZI
Kapanma yavaşlama hızı
tuşuna basılarak seçilir, istenilen hız
tuşlar kullanılarak seçilir.
tuşuna basılır ve
tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
7-KAPANMA ZAMANI
Kapanma süresini ayarlama
tuşuna basılarak seçilir. İstenilen otomatik kapanma süresi,
tuşlar kullanılarak seçilir.
tuşuna basılır ve
tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
8-KISMİ AÇMA (KIŞ MODU AÇMA MESAFESİ)
Kış modunu kullanıldığında kapının açılma mesafesi
Tuşuna basılarak seçilir. İstenilen otomatik mesafe
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşuyla kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
9-MOTOR YÖN AYARI
Motor yönü hatalı bağlandığı ya da kapının açılma yönü değiştirilmek istendiğinde
Tuşuna basılarak seçilir.
istenilen yön (0 ya da 1) olarak
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: Motor yönü yanlış ise, en sağlıklısı motor uçları değiştirilerek yönünün değiştirilmesidir.
10-STOPER MESAFE
Kapının, öğrendiği stopere, baskı yapmadan durmasını sağlar. (kaç saykıl önce duracağı belirlenir.
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen mesafe
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
11 – ÖĞRENME HIZI
Kapının İlk Çalıştığında , reset atıldığında yada enerji kesildiğindeki ilk başlama hızı ayarıdır
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen hız
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
12 – EMNİYET FOTOSELİ
Emniyet Fotoselinin çalışmadığı yada Bozulduğu durumlarda Karta müdahale yapmadan emniyet fotoseli aktif yada pafis hale getirilip kapının çalışması sağlanır ( 0 Pasif – 1 Aktif )
Tuşuna basılarak seçilir İstenilen konum
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır
13 – ELEKTROMEKANİK KİLİT
Elektromekanik kilit Kullanılan kapılarda Kilidin istenildiği zaman aktif olmasını sağlar. ( 0 Pasif – 1 Aktif )
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen konum
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Kilit aktifken, kapı her kapandığında kilitlenir, pasifken, sadece kilit konumunda kilitlenir. - Kilit aktif konumdayken, kapı, kilit açma zamanını bekleyeceği için 1sn gecikme ile açılır. - Kapıya kilit bağlanırken akü uçları birbirine seri bağlanmalı ve karta giriş yapılırken de +,- uçlarına dikkat edilmelidir.
14 – TEST MODU
Kapıyı test modunda hiçbir mudahale yapmadan istenilen zaman aralığında çalıştırır.
Tuşuna basılarak seçilir. İstenilen süre
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Test modundayken ana ekranda kapının kaç defa çalıştığı da görüntülenir.
15 – AKIM SET DEĞERİ
Kapıda kullanılan motora göre uyum sağlaması için motorun çektiği akıma göre ayar yapılır.
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen konum
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
16 – KİLİT BASKI AYARI
Kapı kapalı durumda iken uygulayacağı baskıyı ayarlar istenirse kapı rahat bir şekilde açılır yada motordan baskı ile kapı elle acılamayacak halde kullanılır.
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen ayar
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Şartnamelerde, kilit baskı ayarı 4-20 kg arası ayarlanabilir olması şartı geçtiğinden maximum 20kg baskı ayarına çıkabiliyoruz. Daha fazlası istenildiği takdirde, bayimizin imzalı yazısı karşılığında, üst baskı seviyelerine yazılım desteği ile çıkılabilmektedir.
17 – HATA ADETİ
Kapının açma yada kapanma yönünde kaç defa aynı engelle karşılasırsa kendini korumaya alacagı engel sayısı seçilir seçilen engel kadar kapı hata yaparsa kart kendini korumaya alır. Karşılaşılan engellerler konum anahtarında yazılı olarak çıkar
Tuşuna basılarak yada reset atılarak kapı kendini düzeltir kullanıcı ayarlarına geri döner.
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen hata adeti
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
18 – AIR LOCK
Kapının diğer kapılarla haberleşmesi istendiğinde kullanılan bir özelliktir.
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen ayar
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
19 – HAVA PERDESİ
AÇIKLAMA: - Kartın üzerinde bulunan airlock çıkışları ile iki kapının birbiri ile haberleşmesi sağlanarak, konum anahtarından her iki kapının da airlock parametresini 1 [aktif] yapılması gerekir.
Kapı hava perdesi ile kullanılacak ise hava perdesinin çalışması sağlanır.
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen ayar
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Mevcut hava perdesinin kuru kontağından alınan tetik uçları, kartın üzerindeki hava perdesi klemensine bağlanır. Kapı açıldığı zaman hava perdesi otomatik çalışsın istenirse, parametre 1 [aktif], hava perdesi bağımsız çalışsın istenirse, parametre 0 [pasif] yapılmalıdır
20- EMERGENCY KİLİT
Kapı acil durum kapısı olarak kullanılacak ise,
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen ayar
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Kapının Acil Durum anında ne yapması gerektiğini belirler. Kartın üzerinde bulunan Emergency çıkışlarına, yangın alarmından gelen kuru tetik uçları bağlanır. Acil durumlarda kapı açık kalması gerekiyorsa 1 (aktif), kapalı kalması gerekiyorsa 0 (pasif) yapılması gerekir.
21- AKÜ AÇILIM
Kapının akü ile kaç defa çalışması gerektiğini belirler.
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen sayı
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Elektrik kesildiğinde, kapıda akü bağlı ise çalışmaya devam eder. Kapının ebatlarına ve üzerinde bağlı olan elektromekanik kilit vs gibi değişkenlere bağlı olarak 150-400 arası açılım yapar. - Kapı, elektrik kesildiğinde ayarlar tasarruf moduna geçer. Elektrik geldiğinde normal ayarlarına otomatik olarak döner. - İşlemci kartın 30 VDC ile çalışması sebebiyle aküler tam şarj olur, böylelikle akülerden tam verim alırız ve kullanım ömrünü uzatmış oluruz
22-AKÜ BİTİŞ DURUMU
Kapının akü bittiğinde açık mı 1(açık), kapalı mı 0 (kapalı) olması gerektiğini belirler.
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen sayı
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Akü bitiş durumu aktif olduğunda (1) elektrik kesildiğinde kapı açık konumda bekler - Akü bitiş durumu pasif olduğunda (0) elektrik kesildiğinde kapı kapalı konumda bekler.
23- MANUEL KONUM
Kapıya 3 kademeli analog konum anahtarı bağlanacak ise,
Tuşuna Basılarak seçilir.
Tuşu ile 1 konumuna gelinir.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
AÇIKLAMA: - Kapı kumanda ile çalıştırılacak ise RF Kumanda parametresi 0(pasif) durumunda olmalıdır. İşlemci kartın üzerindeki alıcı girşine, modül takıp kumandayı tanıtmak yeterlidir. - Şifre paneli, parmakizi okuyucu, kart okuyucu gibi cihazlar, işlemci kartın ACCESS girişine bağlanarak RF Kumanda parametresini 1 (aktif) konuma getirmek gerekir.
24-BABK- MODE
Kapı bas aç bas kapa özellikli olarak kullanılacak ise,
Tuşuna Basılarak seçilir. İstenilen ayar
Tuşlar kullanılarak ayarlanır.
Tuşuna basılır ve
Tuşu ile kayıt yapıldıktan sonra ayarlardan çıkılır.
1-AÇMA HIZ AYARI
tuşuna basılarak seçilir, istenilen hız
kullanılarak istenilen hız ayarlanır.
tuşuna basılır ve
Tuşuna basılır ve
Otomatik kapıyı kilitli konuma getirir.
3- RS485 ADRESS: PC kontrolü istenilen yerlerde kapıyı sisteme dahil etmek için kapı numarası verilir.
1- MOTOR MENÜ ( KAPI AYARLARININ YAPILMASI) Motor Menü Tuşuna basılarak seçilir. (Kapı Ayarları, kapı çalışır halde iken yapabiliriz. Kayıt yaptıktan sonra kapı otomatik olarak yeni ayarlarına geçer.)
1-MOTOR MENÜ: Kapının Bütün ayarları burdan yapılır. 1- BAKIM: Kapının çalışma süresi, Seri numarası, Fabrika ayarlarına dönmesi gibi ayarlar takip edilir.
2- DİL SEÇİMİ: MENÜYÜ Türkçe ya da İngilizce olarak kullanmayı sağlar
Üretimini yaptığımız otomatik kayar kapı sistemleri ve ekipmanları 2 yıl üretici garantisi, 5 yıl yedek parça bulundurma garantisine sahiptir.

ACT OTOMASYON +90 232 278 01 18

ACT OTOMASYON +90 232 278 01 18