EKO PROGRAM ANAHT ARI KULL ANMA KLA VUZU Menu Basıldıktan sonra karşınıza ş i fre e kranı çı kacaktı r, menu tu şu ile kaydı ra rak size verilen şi fre yi +,- tu şları ile yazarak p ro gra mla ma e kranına g irin iz.
P 1 AÇILMA HI ZI AY ARI
P1 Menu , + ve ya - ile istenilen hız ayarına gelinir, menu tuşuna ba sılı tutarak kayıt sesini duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir.
(min:50, max : 255) P 2 AÇILAMA FREN MES AFESİ
P2 Menu , + ve ya - ile istenilen m esafe ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tutara k kayıt sesin i duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir. ( min: 5, max :50) P 3 AÇILMA MOTOR TO RKU
P3 Menu , + ve ya - ile istenilen tork ayarına gelinir, menu tuşuna ba sılı tutarak kayıt sesin i duyduk tan sonra, işleminiz kaydedilir. (min :5, max : 50)
P 4 KAP ANMA HIZ AYARI
P4 Menu , + ve ya - ile istenilen hız ayarına gelinir, menu tuşuna ba sılı tutarak kayıt sesini duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir.
(min: 50, max :255) P 5 KAPANMA FREN MESAFESİ
P5 Menu , + ve ya - ile istenilen m esafe ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesin i duyduk tan sonra, işleminiz kaydedilir. (min : 5, max :50) P 6 KAP ANMA MOTOR TORKU
P6 Menu , + ve ya - ile istenilen tork ayarına gelinir, menu tuşuna ba sılı tutarak kayıt sesin i duyduk tan sonra, işleminiz kaydedilir. (min :5, max : 50)
P 7
OTOMATİK KAPANMA ZAMANI P7 M enu , + ve ya - ile istenilen süre/sn ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tutara k kayıt sesin i duyduk tan sonra, işleminiz kaydedilir. (min: 01 , max : 30 sn)
P 8
K IŞ MODU, KISMİ AÇMA MESAFESİ
P8 Menu , + ve ya - ile istenilen m esafe / % ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tu tarak kayıt se sini duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir. (min :20, max :100)
P 9 ÖĞRENME H IZI
P9 Menu , + ve ya - ile istenilen hız ayarına gelinir, menu tuşuna ba sılı tutarak kayıt sesini duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir. (min: 10, max : 150 )
P 10
EMNİYET FOTOSELİ , ON - OFF A Y ARI
P10 Menu , + ve ya - ile 1 olursa e mn iyet foto seli devrede, 0 olursa devre dışı olarak ayarlanır, menu tuşuna basılı tu tarak kayıt sesini duyduktan sonra, işleminiz k aydedilir .
P 11 TEST M ODU ZMANI
P1 1 Menu , + ve ya - İle test esnasında kapının çalışma zaman peryodu girlir (örn:20 sn) menu tuşuna basılı tu tarak ka yıt sesini duyduktan sonra, işlemin iz kaydedilir. Te st modunda iken ana ekranda , kapının o güne kadar kaç defa çalıştığı görülü r. max: 9 .9 99.999 kadar sayma ktadır .
P 12 MOTOR BASKI A Y ARI
P12 Menu , + ve ya - ile istenilen baskı ayarına gelinir,menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesin i duyduk tan sonra, işleminiz kaydedilir. (min :01, max :50)
P 13 MANUEL KONUM ANAHT ARI, ON - OFF AYAR I
P13 Menu , + ve ya - ile 1 olursa manuel konum anahtarı devrede, 0 olursa devre dışı olarak ayarlanır, menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir. (Bu özellik 3 kademeli a nalog konum anahtarı kullanılacağı zaman aktif edilmelidir .)
P 14 BAS AÇ-BAS KAP A AYAR P14 Menu , + ile1 yapılır menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini duyduktan sonra mod a ktif olur.Böylelikle aktif bağlı sensöre teti k verildiğinde ka pımız açılır,tekrar tetik verdiğim izde kapımız kapanmaya geçer.P15 Menu , - ile 0 yapılır menu tuşuna basılı tutarak kayıt se sini duyduk ta n sonra mod devredışı olur. P 15 FABRİKA AYARLARI P15 Menu , + ile1yapılır menu tuşuna basılı tu tarak kayıt se sini duy duktan sonra fabrika ayarları yüklenmiş olur. MENU tuşu ayrıca program içinde basma k kaydırma k için de kullanılır. ba sılı tutulduğunda ise kapıya aç komu tu verir. + ve ya - tuşlarına basılı tutarak rakam ların hızlı artmasını veya eksilmesini sağlayabiliriz. EXIT tuşuna basılı tutulduğu zaman işlemci karta reset komutu verir . AUTO tuşuna basılı tu tulduğunda t uş kilidi aktif olur. Tekrar basılı tu tulursa tuş kilidi devre dışı kalır.

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ

EKO PROGRAM ANAHT ARI KULL ANMA KLA VUZU Menu Basıldıktan sonra karşınıza ş i fre e kranı çı kacaktı r, menu tu şu ile kaydı ra rak size verilen şi fre yi +,- tu şları ile yazarak p ro gra mla ma e kranına g irin iz.
P 1 AÇILMA HI ZI AY ARI
P1 Menu , + ve ya - ile istenilen hız ayarına gelinir, menu tuşuna ba sılı tutarak kayıt sesini duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir.
(min:50, max : 255) P 2 AÇILAMA FREN MES AFESİ
P2 Menu , + ve ya - ile istenilen m esafe ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tutara k kayıt sesin i duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir. ( min: 5, max :50) P 3 AÇILMA MOTOR TO RKU
P3 Menu , + ve ya - ile istenilen tork ayarına gelinir, menu tuşuna ba sılı tutarak kayıt sesin i duyduk tan sonra, işleminiz kaydedilir. (min :5, max : 50)
P 4 KAP ANMA HIZ AYARI
P4 Menu , + ve ya - ile istenilen hız ayarına gelinir, menu tuşuna ba sılı tutarak kayıt sesini duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir.
(min: 50, max :255) P 5 KAPANMA FREN MESAFESİ
P5 Menu , + ve ya - ile istenilen m esafe ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesin i duyduk tan sonra, işleminiz kaydedilir. (min : 5, max :50) P 6 KAP ANMA MOTOR TORKU
P6 Menu , + ve ya - ile istenilen tork ayarına gelinir, menu tuşuna ba sılı tutarak kayıt sesin i duyduk tan sonra, işleminiz kaydedilir. (min :5, max : 50)
P 7
OTOMATİK KAPANMA ZAMANI P7 M enu , + ve ya - ile istenilen süre/sn ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tutara k kayıt sesin i duyduk tan sonra, işleminiz kaydedilir. (min: 01 , max : 30 sn)
P 8
K IŞ MODU, KISMİ AÇMA MESAFESİ
P8 Menu , + ve ya - ile istenilen m esafe / % ayarına gelinir, menu tuşuna basılı tu tarak kayıt se sini duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir. (min :20, max :100)
P 9 ÖĞRENME H IZI
P9 Menu , + ve ya - ile istenilen hız ayarına gelinir, menu tuşuna ba sılı tutarak kayıt sesini duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir. (min: 10, max : 150 )
P 10
EMNİYET FOTOSELİ , ON - OFF A Y ARI
P10 Menu , + ve ya - ile 1 olursa e mn iyet foto seli devrede, 0 olursa devre dışı olarak ayarlanır, menu tuşuna basılı tu tarak kayıt sesini duyduktan sonra, işleminiz k aydedilir .
P 11 TEST M ODU ZMANI
P1 1 Menu , + ve ya - İle test esnasında kapının çalışma zaman peryodu girlir (örn:20 sn) menu tuşuna basılı tu tarak ka yıt sesini duyduktan sonra, işlemin iz kaydedilir. Te st modunda iken ana ekranda , kapının o güne kadar kaç defa çalıştığı görülü r. max: 9 .9 99.999 kadar sayma ktadır .
P 12 MOTOR BASKI A Y ARI
P12 Menu , + ve ya - ile istenilen baskı ayarına gelinir,menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesin i duyduk tan sonra, işleminiz kaydedilir. (min :01, max :50)
P 13 MANUEL KONUM ANAHT ARI, ON - OFF AYAR I
P13 Menu , + ve ya - ile 1 olursa manuel konum anahtarı devrede, 0 olursa devre dışı olarak ayarlanır, menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini duyduktan sonra, işleminiz kaydedilir. (Bu özellik 3 kademeli a nalog konum anahtarı kullanılacağı zaman aktif edilmelidir .)
P 14 BAS AÇ-BAS KAP A AYAR P14 Menu , + ile1 yapılır menu tuşuna basılı tutarak kayıt sesini duyduktan sonra mod a ktif olur.Böylelikle aktif bağlı sensöre teti k verildiğinde ka pımız açılır,tekrar tetik verdiğim izde kapımız kapanmaya geçer.P15 Menu , - ile 0 yapılır menu tuşuna basılı tutarak kayıt se sini duyduk ta n sonra mod devredışı olur. P 15 FABRİKA AYARLARI P15 Menu , + ile1yapılır menu tuşuna basılı tu tarak kayıt se sini duy duktan sonra fabrika ayarları yüklenmiş olur. MENU tuşu ayrıca program içinde basma k kaydırma k için de kullanılır. ba sılı tutulduğunda ise kapıya aç komu tu verir. + ve ya - tuşlarına basılı tutarak rakam ların hızlı artmasını veya eksilmesini sağlayabiliriz. EXIT tuşuna basılı tutulduğu zaman işlemci karta reset komutu verir . AUTO tuşuna basılı tu tulduğunda t uş kilidi aktif olur. Tekrar basılı tu tulursa tuş kilidi devre dışı kalır.

DİĞER ÜRÜNLERİMİZ

ACT OTOMASYON +90 232 278 01 18

ACT OTOMASYON +90 232 278 01 18